Dodano dnia Mon, Jan 04 2016 05:10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI BUDOWLANE

WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH Marian Górny, ul. Barłożnia Wolsztyńska 5, 64-200 Wolsztyn, REGON 970041090, NIP 9230022323 zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie Budowa hali produkcyjnej w przedsiębiorstwie Wytwórnia Opakowań Kartonowych Marian Górny w Barłożni Wolsztyńskiej.

Postępowanie zostało oznaczone znakiem WOK_1.5.2_bud na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Poniżej przedstawiamy Zapytanie ofertowe wraz z dokument

acją techniczną:
Fundamenty_zapytanie_ofertowe lin
k do WOK_1.5.2
Dokumentacja do odbioru w siedzibie Zamawiającego

Celem ułatwienia przygotowania oferty przedstawiamy także załączniki w wersji otwartej umożliwiającej wprowadzanie zmian.
Wzór formularza oferty_ link do formularza
OŚWIADCZENIE_o_braku_powiązań link do wydania dokumentacji

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2010 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR.

Zamówienie nie podleg

a przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).

 

Wytwórnia Opakowań Kartonowych

Wytwórnia Opakowań Kartonowych


Opakowania dostępne od ręki

opakowania na zamówienie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów dostępnych od ręki.

Sprawdź...

Złóż zamówienie / zapytanie

zaopatrujemy branże

Realizujemy zamienia od 1 sztuki do… Sprawdź nasze możliwości

czytaj więcej...
rzetelna firma

kartony

Skontaktuj się z Nami

tel.(68) 384 54 96
fax.(68) 347 29 65
wok@wok-kartony.pl
Zobacz szczegóły

Aktualne Promocje

Sprawdź